Skip to main content

Kleine ondernemingen met controleplicht

Indien uw organisatie controleplichtig is, dan zal de jaarrekening door uw organisatie in SBR dienen te worden opgemaakt.

Beschikt u niet over een SBR-rapportgenerator, dan kan het SBR Service Centrum de volledige jaarrekening voor u omzetten naar SBR en deze namens u online aanbieden aan de controlerende accountant via de SBR-Webmanager.

De accountant zal deze vervolgens downloaden, controleren en aanvullen met de assurance-verklaring in SBR.

Vervolgens kunt u besluiten deze stukken aan uw bank te zenden of direct aan de Kamer van Koophandel of andere belanghebbenden.