Skip to main content

Woningcorporaties

Voor alle woningcorporaties (klein en groot) geldt dat de verplichting om in SBR te rapporteren ingaat per 1 januari 2023 met betrekking tot het boekjaar 2022.

Pro Management heeft voor deze instellingen een specifiek SBR-sjabloon ontwikkeld. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.sbr-woningcorporaties.nl. Indien u liever wenst dat u de jaarrekening op blijft maken op de huidige werkwijze, dan kan het SBR Service Centrum uw jaarrekening naar SBR omzetten en ter controle en goedkeuring aanbieden aan uw accountant. Vervolgens kan de controlerend accountant de SBR-assuranceverklaring koppelen, waarna de SBR-stukken digitaal online aan Aedes kunnen worden aangeboden.